Sunday, 26 May 2024

คอมมิชชั่นคืออะไร (Commission)

09 Dec 2022
8159
คอมมิชชั่นคืออะไร (Commission)

คอมมิชชั่น (Commission) หมายถึง ค่านายหน้า, เงินส่วนแบ่งการขายสินค้า

ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือค่าคอมมิชชั่น (Commission) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและพาร์ทเนอร์ สร้างผลกำไรให้ได้ยอดตามเป้าของผู้ประกอบการ/บริษัท


เพื่อให้เห็นภาพง่ายมากยิ่งขึ้น บริษัทขายคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งรับพนักงานขาย 1 คน โดยให้เงินเดือน 25,000 บาท และมีค่าคอมมิชชั่นสินค้าต่อชิ้นอยู่ที่ 3%

สมมุตินาย A มาสมัครงานที่นี่และเริ่มทำงานได้ทันที นาย A จะได้เงินเดือนคงที่อยู่ที่ 25,000 บาทต่อเดือน และถ้านาย A ทำยอดขายคอมพิวเตอร์ได้ 10 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท นาย A จะได้เงินค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 15,000 บาท สรุปนาย A ได้เงินเดือนทั้งสิ้น 40,000 บาท!!!


วิธีคิดค่าคอมมิชชั่น


ให้นำราคาสินค้าทุกชิ้นที่ขายได้ทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นนำมา หาร 100 คูณด้วย เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น จะเท่ากับจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้ครับ

วิธีคิด ตามข้อมูลร้านคอมที่นาย A ได้ทำ 500,000 / 100 * 3 = 15,000