Sunday, 26 May 2024

แก้ไขคำผิดทั้งเอกสารในครั้งเดียว โปรแกรมเวิร์ด (Word)

02 Nov 2023
703
แก้ไขคำผิดทั้งเอกสารในครั้งเดียว Word

โปรแกรมเวิร์ด (Word) เป็นโปรแกรมที่มีติดเครื่องกันแทบทุกคน และงานหลัก ๆ ของโปรแกรมเวิร์ด (Word) คือพิมพ์เอกสาร เขียนงานต่าง ๆ และสิ่งที่มักพบ คือ เรามักรู้ตัวทีหลังว่างานที่พิมพ์ไปทั้งหมดมีบางคำที่พิมพ์ผิดซ้ำกันทั้งเอกสาร แต่อย่างไรก็ดีในโพสต์นี้จะสอนใช้เครื่องมือ “Replace” ที่สามารถแก้คำผิดทั้งเอกสารได้ภายในครั้งเดียว!!!วิธีแก้ไขคำผิดทั้งเอกสารในครั้งเดียว


1. เลือกคำผิดที่เราต้องการแก้ไข ในครั้งนี้เราจะเลือกคำว่า “เงน” เปลี่ยนคำผิดทั้งหมดให้เป็น “เงิน”

เลือกคำผิดที่เราต้องการแก้ไข

2. คลิกเลือกที่มุมขวาบน “Replace”

Replace

3. เมื่อคลิกเสร็จ โปรแกรมเวิร์ด (Word) จะแสดงแถบ Find and Replace

Find and Replace

4. ช่อง Find what ใส่คำที่เราต้องการแก้ไข ทางเราจะใส่ “เงน”

Find what

5. ช่อง Replace with ใส่คำที่เราต้องการแทนที่ในช่อง Find what ทางเราใส่ “เงิน”

Replace with

6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเราใส่คำที่ต้องการแก้ถูกต้องแล้ว ตรวจสอบเสร็จคลิกเลือก Replace All

Replace All

7. โปรแกรมเวิร์ด (Word) แก้ไขคำผิดให้เรียบร้อย ตามแบบที่เรากำหนดไว้ทั้งหมดภายในครั้งเดียวสำเร็จ

โปรแกรมเวิร์ด (Word) แก้ไขคำผิดให้เรียบร้อย